Kupując dom lub mieszkanie warto przed podjęciem ostatecznej decyzji sprawdzić jego stan techniczny i wykluczyć ewentualne ukryte wady. Chcąc wyegzekwować naprawy gwarancyjne u dewelopera znacznie sprawniej dokonamy tego przedkładając stosowną opinię techniczną. Również planując modernizację istniejącego obiektu inwestor zobligowany jest dostarczyć do Urzędu zarówno na terenie Trójmiasta jak i w mniejszych lokalnych Urzędach sporządzoną opinie techniczną. 


 

Opinie techniczne Trójmiasto

 

 

Opinia techniczna to ocena stanu technicznego budynku lub budowli wykonana na podstawie wizji lokalnej i dostępnej dokumentacji projektowej.

 

Opracowania realizowane przez naszą firmę zawsze wykonuje specjalista – inżynier z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń. W zależności od określonych potrzeb sporządzane opinie techniczne mogą być mniej lub bardziej szczegółowe, a ich zakres dostosowany do wymagań.
W swoim zapleczu STRbudownictwo posiada niezbędne przyrządy pomiarowe m-in.  miernik wilgotności przegród budowlanych, higrometr, pirometr, anemometr pozwalające w sposób czytelny i jednoznaczny określić zdiagnozowane problemy.

Decydujący się na skorzystanie z naszych usług, klient otrzymuje profesjonalnie wykonaną opinię techniczną z  liczną dokumentacją zdjęciową w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 Obszar naszej działalności to całe Województwo Pomorskie, w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz miejscowości znajdujące się w pobliżu Trójmiasta.

Opinie techniczne

+48 668 876 731

biuro@strbudownictwo.pl

Przycisk

Zapraszamy do kontaktu!

 ul. Bażantowa 7, 80-175 Gdańsk