Kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego to istotne i niezwykle odpowiedzialne role w procesie budowy. Niestety na rynku powszechne stało się marginalizowanie tych ról i minimalizowanie ilości wizyt na budowie. Uważamy, że to zła droga, która psuje rynek i naraża inwestorów na ogromne ryzyko. Podejmując się funkcji kierownika budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego jesteśmy obecni na budowie w każdym tygodniu prowadzenia prac. Poza kontrolą prawidłowej realizacji projektu budowlanego oraz jakości wykonanych robót staramy się wspierać przyszłych mieszkańców w niełatwym procesie budowy. Umiejętne zorganizowanie robót, pomoc w dobraniu odpowiednich ekip budowlanych oraz wybór optymalnych rozwiązań pozwala na usprawnienie procesu budowy, a w konsekwencji skrócenie czasu prowadzenia prac budowlanych i znaczne oszczędności.

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • nadzór budowy – kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 • kontrola jakości zarówno prowadzonych robót budowlanych, jak i wykorzystanych materiałów. Prowadzenie czynności uniemożliwiających wystąpienie nieprawidłowości w tym zakresie,
 • przeprowadzanie odbiorów poszczególnych etapów budowy, w szczególności tych ulegających zakryciu,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych prac przez wykonawców oraz egzekwowanie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • czynności ukierunkowane na przygotowanie inwestycji do odbioru, udział w odbiorze i przekazaniu obiektu do użytkowania,

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

 • przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy,
 • zorganizowaniu budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami prawa,
 • prowadzenie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru,

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno możliwość skorzystania z indywidualnych usług kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jak i kompleksowej obsługi inżynieryjnej całej inwestycji.

Nasza rola to regularne wsparcie Państwa działań, tak Abyście czuli się komfortowo podczas całej budowy. Z naszych obserwacji wynika, że świadomość naszych klientów, że zawsze mogą do nas zadzwonić, spotkać się i przedyskutować bieżące problemy daje Im komfort i to uważają za największą wartość naszych usług.

Obszar naszej działalności to całe Województwo Pomorskie, w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz miejscowości znajdujące się w pobliżu Trójmiasta.