W Trójmieście każdego roku prowadzone są setki inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę. STRbudownictwo oferuje usługi wykwalifikowanych inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branży posiadających stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

 

Zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane –   Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Należy pamiętać, że łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest niedopuszczalne.

 

Celem STRbudownictwo jest jak najlepsze reprezentowanie interesów inwestorów na budowie. Umiejętne zorganizowanie prac, pomoc w  dobraniu odpowiednich wykonawców robót budowlanych oraz wybór optymalnych rozwiązań pozwala na usprawnienie procesu budowy, a w konsekwencji skrócenie czasu prowadzenia robót budowlanych i znaczne oszczędności. 

 

Nadzory budowlane, inspektor nadzoru

 

Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

  • nadzór budowy - kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
  • kontrola jakości zarówno prowadzonych robót budowlanych, jak i wykorzystanych materiałów. Prowadzenie czynności uniemożliwiających wystąpienie nieprawidłowości w tym zakresie,
  • przeprowadzanie odbiorów poszczególnych etapów budowy, w szczególności tych  ulegających zakryciu,
  • czynności ukierunkowane na przygotowanie inwestycji do odbioru, udział w odbiorze i przekazaniu obiektu do użytkowania,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych prac przez wykonawców oraz egzekwowanie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości,
  • kontrolowanie rozliczeń budowy,

 

W naszej ofercie inwestorzy z Trójmiasta i okolic znajdą zarówno możliwość skorzystania z indywidualnych usług kierownika budowy, kierowników robót i remontów, jak i kompleksowej obsługi inżynieryjnej oraz wykonawstwa. 

 

Obszar naszej działalności to całe Województwo Pomorskie, w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz miejscowości znajdujące się w pobliżu Trójmiasta.

 

 

Nadzór robót budowlanych

+48 668 876 731

biuro@strbudownictwo.pl

Przycisk

Zapraszamy do kontaktu!

 ul. Bażantowa 7, 80-175 Gdańsk