Wykonujemy prace remontowo-budowlane wielobranżowe. Naszymi mocnymi stronami są: prace remontowo-adaptacyjne lokali usługowych i mieszkań, hydroizolacje oraz pokrycia papowe. Prace prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni wykonawcy. Dbamy o wysoką jakość robót oraz porządek na terenie budowy. Wykonujemy prace na zlecenie indywidualnych klientów oraz firm.

Wykonawstwo - usługi remontowo budowlane

 

wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkań, domów, budynków

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Zwrócimy uwagę na błędy i niedociągnięcia wykonawców, które w przypadku podpisania protokołu odbioru będą obciążały przyszłego właściciela. Pomożemy wyegzekwować należne poprawki.


Przegląd obejmuje sprawdzenie: powierzchni lokalu, jakości użytych materiałów, stanu tynków i posadzek, jakości powłok malarskich, skuteczności pracy wentylacji, poprawności działania instalacji elektrycznej,wod-kan, stanu stolarki okiennej i parapetów. Posiadamy specjalistyczne przyrządy do pomiaru wilgotności przegród budowlanych i pomiaru wilgotności w pomieszczeniach, termo anemometr do pomiaru skuteczności pracy wentylacji, ...

Odbiory lokali/mieszkań

od deweloperów/

wykonawców

 

Wykonujemy kontrole stanu technicznego budynków roczne i pięcioletnie - wielobranżowe.

Przeglądy okresowe budynków

Wykonujemy opracowania oceny stanu technicznego budynku/budowli w formie opinii technicznej. Przygotowywane przez nas opinie są dostarczane do Państwa w formie papierowej z bogatą dokumentacją zdjęciową, a także na płytach CD. Opnie zawsze wykonuje inżynier z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń

Opinie Techniczne

Wykonujemy przedmiary, kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze. Wykonujemy kosztorysy w programie Norma, a także kosztorysy bazujące na cenach jednostkowych. Kosztorysy, wykonują osoby mające doświadczenie w pracy na budowie co pozwala wyeliminować błędy projektowe i znacznie zwiększa dokładność i jakość kosztorysu.

Kosztorysy

Prowadzimy inwestycje od koncepcji po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Pomysł - koncepcja >> projekt koncepcyjny >> opracowanie dokumentacji projektowej >> optymalizacja rozwiązań, stosowanych materiałów i kosztów  >> uzyskanie stosownych pozwoleń >> wybór wykonawców >> nadzór robót 

 >> stworzenie dokumentacji powykonawczej >> odbiory stosownych służb >> uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Kompleksowa obsługa inwestycji

Pełnimy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

Kierownik budowy

Kierownik robót

Dbamy o prawidłowe wykonywanie prac budowlanych zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i umową.

Prowadzimy nadzór nad robotami budowlanymi wszystkich branży. W swoich działaniach zawsze mamy na celu

ochronę interesu naszych zleceniodawców.

Nadzór robót budowlanych

 ul. Bażantowa 7, 80-175 Gdańsk

+48 668 876 731

biuro@strbudownictwo.pl

Przycisk