Kierownik Budowy

W Trójmieście każdego roku prowadzone są setki inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę.  
STRbudownictwo oferuje usługi wykwalifikowanych kierowników budowy oraz kierowników robót wszystkich branży posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Kierownik budowy w Trójmieście

 

W naszych działaniach stawiamy na fachowość oraz zaangażowanie. Umiejętna  organizacja prac, dobór odpowiednich ekip budowlanych oraz optymalizacja rozwiązań pozwala na usprawnienie procesu budowy, a w konsekwencji skrócenie czasu prowadzenia robót budowlanych i oszczędności.

 

Podstawowe obowiązki kierownika budowy:

  • przejęcie od inwestora  i zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy,
  • zorganizowaniu budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami prawa,
  • prowadzenie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru,

 

W naszej ofercie inwestorzy z Trójmiasta i okolic znajdą zarówno możliwość skorzystania z indywidualnych usług kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego jak i kompleksowej obsługi inżynieryjnej oraz wykonawstwa.

 

Obszar naszej działalności to całe Województwo Pomorskie, w szczególności Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz miejscowości znajdujące się w pobliżu Trójmiasta.

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

 ul. Bażantowa 7, 80-175 Gdańsk

+48 668 876 731

biuro@strbudownictwo.pl

Przycisk